Nové video NOVINKY 1
NOVINKY 2
NOVINKY 3
HOME
AKTUALITY
Requiem za mobilní telefony

 

Výtvarně-filosofickou trojstátní trasu poutních míst (Česká republika, Rakousko a Slovensko) se sochařskými zastaveními vytvořil Lubo Kristek v letech 2005-2006. Postupné slavnostní otvírání trasy se konalo formou happeningů věnovaných každému ze zastavení. Fotografie z akcí si můžete prohlédnout v sekci HAPPENINGY.

 

Klikněte v mapě na požadované zastavení Kristkovy podyjské glyptotéky

mapa První zastavení, Panenská Rozsíčka Druhé zastavení, Staré Hobzí Třetí zastavení, Drosendorf, Rakousko Čtvrté zastavení, Podhradí nad Dyjí Páté zastavení, Vranov nad Dyjí Šesté zastavení, Hardegg, Rakousko Sedmé zastavení, Znojmo Osmé zastavení, Janův hrad Deváté zastavení, Zámeček Pohansko Desáté zastavení, Sekule Jedenácté zastavení, utajené místo Jedenácté zastavení, utajené místo


1. zastavení - pramen Moravské Dyje u obce Panenská Rozsíčka
"Zrození" (kovová plastika)


       Foto: ISA

Symbolický strom stvořený ze dvou přírodních elementů - vody a vzduchu - chrání pramen Moravské Dyje s kopií sošky "Jarní studánka" (Jaroslav Krechler) a žehná plodnosti toku. Právě zde vystupují ze země první kapky pozdějí mohutné řeky. Z pramene se v happeningu za úsvitu roku 2006 zrodilo díte pojmenované Dyje, čímž započal další životní cyklus.

Zpět na mapu

 


2. zastavení - Staré Hobzí
"Kameny přání" (kompozice ze sedmi kamenů)


    Foto: ISA

Jedno z nejmagičtějších zastavení celé této trasy poutních míst se nachází v místech, kde Moravská Dyje, při obci Staré Hobzí, prochází panenskou přírodou. Sochařské dílo, které Lubo Kristek vytvořil ze sedmi balvanů, daru obce Panenská Rozsíčka, skrývá mnohá tajemství. Do prohlubní v artefaktu vkládají poutníci svá přání napsaná na svitku. Jarní voda všechny přání vyplaví, zanese je do oceánu a přírodní cyklus se naplní...

Zpět na mapu

 


3. zastavení - Drosendorf, zámek (Rakousko)
Život" (dřevoplastika)

 
   Foto: ISA

Dílo z raného období Mistrovy tvorby. Do mohutného smrku z bavorského Černého lesa tehdy vytesal archetypální údobí jednoho lidského života. Třetí zastavení podyjské glyptotéky, souboru soch Lubo Kristka, naleznete na drosendorfském zámku.

Zpět na mapu

 


4. zastavení - Podhradí nad Dyjí, u horního splavu
"Kosmicky načasovaná parapyramidální potence" (kovový monument s pomalbou)


Foto: Dušan Rouš

Nejnovější a nejprogresivnější socha celé trasy, a to v prostředí obklopujícím český ateliér Lubo Kristka. Tento energetický artefakt je magnetem jak pro lidi, tak pro zvířata. Socha komunikuje na všech úrovních a odkazuje na různé časoprostorové i archetypální světy.

Zpět na mapu

 


5. zastavení - Vranov nad Dyjí, parčík u řeky
"Dyje - Osud stromu" (dřevoplastika)


Vranovská socha z jilmu vznikla v době, kdy Lubo Kristek žil a tvořil v Německu, jako vzpomínka na vzdálený domov, v té době zakázaný. Je v ní ukryto i poselství, které Kristek převzal od svého životního přítele a učitele Arno Lehmanna - význam motivu koule v sochařině. 
V roce 2010 bylo dílo poškozeno pádem stromu při vichřici. Kristek je přesvědčen, že přibývající přírodní katastrofy jsou do značné míry zaviněny samotným člověkem. Přesto se odhodlal sochu korunovat dvěma vejci, která nyní symbolizují naději do budoucna.

Zpět na mapu

Foto: ISA

 


6. zastavení - Hardegg, hrad (Rakousko)
"Ptačí poslání" (sarkofág, dřevo)


  Foto: ISA

Středověký hrad Hardegg skrývá ve svých útrobách sarkofág ve tvaru prehistorické lebky, ve kterém budou odpočívat ostatky Lubo Kristka (ten je dle svých slov fylogeneticky uvězněn ve tvaru ptáka). Figurína poblíž sarkofágu vyčkává, až přijde jeho majitel, potom zmizí. Na tomto zastavení může poutník shlédnout sestřih videozáznamu z happeningu přímo v kryptě, kterým byl sarkofág uveden na současné místo.

Zpět na mapu

 


7. zastavení - Znojmo, u Louckého kláštera
"Vysvobození z útrap" (keramika)

 

V keramickém Kristovi ve skalní kapličce při Dyji ve Znojmě, nedaleko Louckého kláštera, se snoubí veškeré myslitelné umělecké styly od gotiky až po pop-art. Kristus zde však není uvězněn na kříži, jak tomu bývá obvykle. Iluze Krista visícího na kříži vzniká pouze při jistém úhlu pohledu. Z tohoto úhlu se ovšem z druhé strany pozorovatel jeví stejně.

Foto: ISA

Zpět na mapu

 


8. zastavení - Janův hrad, mezi Podivínem a Lednicí
"Zrod a zároveň zatracení koule" (keramika v architektuře)


         Foto: Dušan Rouš

Kristkova kaplička u Janohradu se jako pomník časů nachází na osudovém křížení energetických cest. Jednou z nich je Černá Dyje, mrtvé rameno kdysi nebezpečně dravé řeky regulované vývojem, druhou pak spojnice přes řeku, přerušená před více než šedesáti lety. Kaplička připomíná zarostlou minulost, tato konceptuální stavba vyrůstá z genia loci přilehlé lokality. Hluboká symbolika artefaktu v architekruře pak předjímá nevyhnutelnost skonu při zbrklém vývoji, současně však také nezničitelnost čisté energie. Dominantu keramiky, která nese silné duchovní poselství, tvoří koule - ztělesnění ideální koncentrované energie, životní síly. Touto kapličkou Kristek navazuje na linii svých církevních výtvarných příspěvků (např. vysvěcená kaple v německém Penzingu).

Zpět na mapu

 


9. zastavení - Zámeček Pohansko, u Břeclavi
"Strom větrné harfy" (kovová plastika)


       Foto: Dušan Rouš

Hrající kovová plastika, kterou rozezvučí vítr, svým strunným fragmentem odkazuje na původní obyvatele oblasti Pohanska. Strom větrné harfy rezonuje s prostředím i s přicházejícími poutníky.

Zpět na mapu

 


10. zastavení - soutok řek Dyje a Moravy, při obci Sekule (Slovensko)
"Hledající" (bronzová plastika)


   Foto: Marian Holenka              Foto: Dušan Rouš


Závěrem Kristkovy podyjské glyptotéky, na trojstátním bodu, který je současně soutokem řek Dyje a Moravy, přichází poutník na místo, kde je výtvarný vjem gradován hlubokou filosofií. Poslední socha s názvem Hledající napovídá, že cesta za poznáním nikdy nekončí a otvírá stále nové a nové obzory.
Průzory ve společném srdci dvojbytosti srostlé z muže a ženy lze pohlížet ze Slovenska směrem do Česka a do Rakouska. Srdce tak tvoří optickou spojnici všech tří států. Vnímavý poutník nalezne zorném poli vyčleněném srdečními průhledy dva letící ptáky.

Zpět na mapu

 


11. zastavení - utajené místo, mezi zastaveními 1-10

Jedenácté zastavení nenajdete nikde na internetu. Ten, kdo ho chce najít, musí vypnout počítač a jít hledat do skutečné přírody. Poutník, který projde od pramene Moravské Dyje až k jejímu soutoku s řekou Moravou, jedenácté zastavení nepochybně najde. Je na dohled od vody...

Zpět na mapu

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍLO
HAPPENINGY
PROJEKTY
VIDEO
EXPOZICE
ARCHIV
KONTAKT